Kategorier
En fårbondes dagbok

Inte kontorstider precis/Not exactly office hours

På ostadiga ben. On unsteady legs.

I lamningstider jobbar man inte kontorstider precis! Vid 4-snåret valde en ungtacka att lamma och då var det bara att kliva ur den sköna sängvärmen och ge sig ut i stallet.

In lambing season you don’t exactly work office hours! At around 4 a young ewe chose to give birth and then it was only to step out of the comfortable bed and go out into the stable.

Letan efter juvret. Finding the udder.

Lamningen klarade hon galant men det är inte lätt för de små att förstå var juvret sitter och åt vilket håll man ska söka sig. Tills de har hittat rätt kan jag inte gå och lägga mig igen då de ibland kan behöva hjälp.

She managed the lambing gallantly, but it is not easy for the little ones to understand where the udder is and in which direction to go. Until they find the it, I can’t go to bed again as they may sometimes need help.

Sådana här stunder hinner man sitta och fundera och i dessa dagar är det oundvikligt att tänka på COVID19-epidemin och de effekten det kan ha på nära och kära samt på hela samhället. Vårt primära mål är att hålla oss friska under hela lamningsperioden för annars blir det kaos i stallet ?

You can sit and ponder these moments, and thinking about the COVID19 epidemic and the effects it can have on loved ones and on society as a whole is unavoidible. Our primary goal is to stay healthy throughout the lambing period, otherwise there will be chaos in the stable?

Nej, nu tror jag att de små får klara sig själv. Jag fick hjälpa nr2 att dricka några slurkar då hon inte riktigt orkade själv. Hennes mor stod inte stilla länge nog och efter några misslyckade försök så blev hon trött och lade sig ner. Ett lamm som inte orkar dia klarar sig inte länge. Jag kryper ner i sängen ett par minuter för att få upp värmen innan det är dags att väcka barnen och få iväg dem till skolan. Två skoldagar kvar och sedan är det påsklov?


No, now I think the little ones can manage themselves. I had to help nr2 to drink some sips as she did not really succeeded. Her mother did not stand still long enough and after some unsuccessful attempts she became tired and lay down. A lamb that does not cope with feeding will not live for long. I crawl into bed for a few minutes before it’s time to wake the kids and get them off to school. Two school days left and then it is Easter holiday?

1 svar på ”Inte kontorstider precis/Not exactly office hours”

Du måste sova med ögon och öron ”halvslutna” i dessa tider. ?
Glöm inte ta en siesta om möjlighet finns❣️

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *